Lifestyle Review

In deze workshop staat het dagelijks levensritme centraal. Zwakke en sterke kanten van iemands functioneren komen naar voren en worden geëvalueerd met het doel een gezonder en evenwichtigere levensstijl te vinden, op een manier dat ook de werksituatie er voordeel van heeft. De lifestyle cirkel (zie boven) is hierbij het handvat.

Deze workshop kan in kleine groepjes of individueel gedaan worden.

%d bloggers liken dit: