Uitgelicht

Welkom

Verbeter jezelf als persoon. Verbeter jezelf als leider. Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching [SCCoaching] is daarvoor ontworpen.
De heer Burgmans (drs./msc) is sinds juli 2019 een gecertificeerde executive coach in SCCoaching.

Meditatie

cropped-cropped-meditatie-e1440318659435.jpgOm beslissingen te nemen en keuzes te maken is een frisse geest van belang. Het kan helpen om even uit het normale ritme van elke dag te stappen en te herbronnen.

Meditatie als methode is van oudsher bedoeld om tot jezelf te komen, om de aandacht naar binnen te richten en geestelijke activiteit te verstillen. Het woord meditatie betekent letterlijk ‘naar het midden gaan’ (meditari). Er zijn vele methoden.

Van belang is dat de geest bewust stilte en vrede gaat ervaren. Een ontspannen wandeling, een fietstocht, zijn in de natuur, een weekend weg, maar ook een eenvoudige meditatie met een mantra, een of twee keer per dag, kan dit bewerkstelligen.

Het heeft niet alleen geestelijke effecten, verbeterd bewustzijn, maar ook fysieke effecten. Fysieke rust neutraliseert stress en spanningen. Lichamelijk functioneren en geestelijke activiteiten zijn nauw verbonden. We komen meer tot onszelf.

Lifestyle Review

In deze sessie wordt de dagelijkse lifestyle doorgesproken en belicht. Zwakke en sterke kanten van iemands functioneren zowel binnen als buiten de werksituatie kan in ogenschouw worden genomen en er wordt geëvalueerd hoe iemands levensstijl verbeterd kan worden voor een happy, gezond en succesvol leven en hoe de werksituatie hier voordeel van heeft.
Een lifestyle review sessie kan als een op een coaching en counseling, maar ook als een groep of team training.

Zie verder ook: soft skill centre lifestyle training.