Lifestyle Review

In deze sessie wordt de dagelijkse lifestyle doorgesproken en belicht. Zwakke en sterke kanten van iemands functioneren zowel binnen als buiten de werksituatie kan in ogenschouw worden genomen en er wordt geëvalueerd hoe iemands levensstijl verbeterd kan worden voor een happy, gezond en succesvol leven en hoe de werksituatie hier voordeel van heeft.
Een lifestyle review sessie kan als een op een coaching en counseling, maar ook als een groep of team training.

Zie verder ook: soft skill centre lifestyle training.

Gepubliceerd door W Burgmans

Dhr. Wil Burgmans is verbonden aan een ontmoetings- en retraitecentrum. Hij werkt tevens als coach voor leiders en teams; geeft consulten en workshops. Hij is opgeleid als psycholoog, en heeft zich verdiept in meditatie en de aloude Vedische kennis van India.

%d bloggers liken dit: