Meditatie

Meditatie betekent letterlijk ‘naar het midden gaan’ (meditari). In essentie is het ervaren van stillere en rustigere niveau van de geest. De activiteit van de geest, gedachten en emoties, worden kalmer. Het wil niet meteen zeggen dat de geest zonder gedachten is, maar dat de gedachten wel kunnen komen, maar geleidelijk op een rustiger niveau.

Er zijn verschillende methoden om ‘naar binnen te gaan’, om te mediteren. In deze meditatie wordt een eenvoudige klank of enkele klanken als hulpmiddel gebruikt.

Lifestyle Trainings

In deze training worden werkzaamheden en andere activiteiten in het licht van het ritme van de dag (en nacht) bekeken. Zwakke en sterke kanten van iemands functioneren worden in ogenschouw genomen en er wordt geƫvalueerd hoe iemands levensstijl optimaal is voor een happy, gezond en succesvol leven en hoe de werksituatie hier voordeel van heeft. Zie verder ook: soft skill centre lifestyle training voor meer details.