Lifestyle Review

In deze sessie wordt de dagelijkse lifestyle doorgesproken en belicht. Zwakke en sterke kanten van iemands functioneren zowel binnen als buiten de werksituatie kan in ogenschouw worden genomen en er wordt geëvalueerd hoe iemands levensstijl verbeterd kan worden voor een happy, gezond en succesvol leven en hoe de werksituatie hier voordeel van heeft.
Een lifestyle review sessie kan als een op een coaching en counseling, maar ook als een groep of team training.

Zie verder ook: soft skill centre lifestyle training voor meer details.

Meditatie

Meditatie betekent letterlijk ‘naar het midden gaan’ (meditari). In essentie is het ervaren van stillere en rustigere niveau van de geest. De activiteit van de geest, gedachten en emoties, worden kalmer. Het wil niet meteen zeggen dat de geest zonder gedachten is, maar dat de geest dichter komt bij zijn eigen oorsprong. Gedachten kunnen komen en gaan, maar geleidelijk op een rustiger niveau. De oorsprong zelf is bewust, wakker en kalm.

Er zijn verschillende methoden om ‘naar binnen te gaan’, om te mediteren. Via contemplatie, reflectie, maar ook via methoden waarin een eenvoudige klank of enkele klanken benut worden.

Wij staan een eenvoudige meditatie voor die de kennis van klanken, mantra’s, benut om de geest vrij te maken en de persoon nieuwe energie te geven. Deze methode is bekend uit de oude Vedische wijsheid van de Himalaya.